አስተያየት መላኪያ | Feedback


ስም (ያስፈልጋል)፤
ያባት ስም (እንደምርጫዎ)፤
የe-mail እድራሻዎ (ያስፈልጋል)፤
የመልዕክትዎ ዓላማ፤
ጥያቄ
ጠቅላላ አስተያየት ለመስጠት
ርዕስ ለመጠቆም
ዕርማት ለመጠቆም
አጭር ፅሁፍ ለማቅረብ
ማስታወቂያን በተመለከተ

አዎ የለም
እልፎ እልፎ የአንባቢዎቻችንን የአገልግሎት ፍላጎት ለማወቅ ይረዳን ዘንድ አስተያተቶቻቸዉን እንጠይቃለን። ቢጠየቁ ፈቃደኛ ይሆናሉ?
ዓላማዎ ጽሁፍ ለማቅረብ ካልሆነ፤ በዘርፍዎ ፅሁፎችን በማዘጋጀት ወይም በመገምገም ሊሳተፉ ፈቃደኛ ይሆናሉ?
ከዚሀ በላይ ላለው ጥያቄ መልስዎ አዎ ከሆነ፤ የዝንባሌዎን ዘርፍ(ፎች) ቢጠቁሙን፤
   

በአንደኛ ደረጃ፤ በሁለተኛ ደረጃ፡ በሶስተኛ ደረጃ፤
የተፈጥሮ ሳይንሶች
ሣይንስና ማህበረሰብ
ቴክኖሎጂ
ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለሕጻናት
ስነ-ምግብ፣ ግብርናና አካባቢ
ጤና
ሐገራዊ ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ኤነርጂ (ጉልበት) አቅርቦት/ አላባ
ዝክረ-ሊቃውንት
ማስተዋወቂያዎች
ሌላ (ምን እንደሆነ ያመልክቱ።)
መልዕክትዎን ከዚህ በታች ይተይቡ።